Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

W jakim przypadku Prezes Głównego Urzędu Miar może odmówić wydania zezwolenia?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Miar odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:
  1. wniosek o wydanie zezwolenia nie spełnia wymaganych warunków;
  2. nie są dołączone do niego wymagane dokumenty;
  3. przedsiębiorca nie spełnia następujących wymagań:
    a) dysponowanie personelem, który posiada wiedzę techniczną niezbędną do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych,
    b) dysponowanie wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych,
    c) niezależność i bezstronność w stosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi.

 

do góry