Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 1. Wysokość opłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie instalacji lub napraw oraz sprawdzania, na okres 12 miesięcy, w zależności od zakresu zezwolenia, wynosi:
  a) do napraw, instalacji i sprawdzania – 13 200 zł;
  b) do napraw i sprawdzania – 12 650 zł;
  c) do instalacji i sprawdzania – 12 650 zł;
  d) do napraw – 1 100 zł;
 2. Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1, ulega zwiększeniu w przypadku udzielania zezwolenia na okres:
  a) od 13 do 24 miesięcy – o 80 %;
  b) od 25 do 36 miesięcy – o 120 %;
  c) od 37 do 48 miesięcy – o 150 %.
 3. Wysokość opłaty za zmianę zezwolenia wynosi:

a) 550 zł – gdy zmiana nie wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania zezwolenia;

b) 1 100 zł – gdy zmiana wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania zezwolenia.

Wysokość opłat określa:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 808)

do góry