Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

Wzór specjalnej cechy nadawanej przedsiębiorcy

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Wzór specjalnej cechy nadawanej przedsiębiorcy:
  1. Wzór specjalnej cechy poświadczającej wykonanie sprawdzania:

    wzor_01
Cecha, o której mowa w pkt 1, składa się z dwóch elementów:
1) dużych liter "PL" ustalonych jako oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) umieszczonego poniżej numeru złożonego z cyfr od 0001 do 9999
 
  1. Wzór specjalnej cechy poświadczającej wykonanie naprawy:

    wzor_02
Cecha, o której mowa w pkt 2, składa się z dwóch elementów:
1) małych liter "pl" oraz litery "n", rozdzielonych myślnikiem;
2) umieszczonego poniżej numeru złożonego z cyfr od 0001 do 9999.
 
Litery i cyfry cechy mają krój Arial pogrubiony. Minimalna wysokość liter i cyfr wynosi 1,5 mm, proporcje wymiarów powinny być zachowane.
Wielkość cechy powinna być odpowiednio dopasowana do miejsc ich nakładania, przewidzianych przez producenta urządzeń rejestrujących.
do góry