Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

Jakie dane powinien zawierać wniosek?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek jest adresowany do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wzór wniosku określa:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 295) w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych.
 
do góry