Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

Jakie wymagania należy spełniać aby uzyskać zezwolenie?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełnić następujący wymagania:
  1. powinien dysponować personelem posiadającym wiedzę techniczną niezbędną do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych,
     
  2. powinien dysponować wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych,
     
  3. powinien być niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi.

 

do góry