Nawigacja

Wymagania ogólne

Wymagania ogólne

Autor : Danuta Ryś
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Certyfikat wydawany jest przedsiębiorcy, który:

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który:

1) nie był karany[1],

2) posiada wyposażenie dydaktyczne[2],

3) zatrudnia co najmniej jednego wykładowcę lub sam jesteś wykładowcą, spełniającym następujące wymagania:

  • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
  • posiada wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, umożliwiające prowadzenie podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń, w szczególności posiada udokumentowane co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe związane z tachografami;

4) zapewnia prowadzenie podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń zgodnie z programami takich szkoleń obejmującymi wiedzę z zakresu, w szczególności, instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów, a także wykrywania, podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachografy, oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń.

Diagram przedstawiający warunki, które musi spełniać przedsiębiorca. Po środku czerwona sylwetka, wokół w kółkach symbole czynności.

Diagram z napisem: "Certyfikat wydawany jest przedsiębiorcy, który...", zawierający listę wymogów.


[1] Zgodnie z art. 11 ust.2 pkt 3 lit a Ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r.

 

[2] Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 Ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r.; zgodnie z art. 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szkoleń dla techników warsztatu z dnia 30 sierpnia 2018 r.

do góry