Nawigacja

Jak uzyskać certyfikat podmiotu szkolącego?

Jak uzyskać certyfikat podmiotu szkolącego?

Autor : Danuta Ryś
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

6 kroków, żeby zostać certyfikowanym podmiotem szkolącym - krok po kroku.

na poziomym diagramie 6 kolejnych kroków, które trzeba zrobić, żeby zostać cetyfikowanym podmiotem szkolącym.

1. Wniosek

Wypełniam wniosek o wydanie certyfikatu zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o tachografach, który zawiera:

Instrukcja, co i gdzie we wniosku o wydanie certyfikatu wypełnić - grafika.

2. Dokumentacja

Załączniki do wniosku

Dołączam do wniosku o wydanie certyfikatu, dokumenty[1]:

1)  wykaz wyposażenia dydaktycznego umożliwiającego nabycie wiedzy z zakresu, w szczególności, instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów, a także wykrywania, podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachografy;

2)  listę wykładowców z opisem ich kwalifikacji;

3)  programy szkoleń i opis warunków techniczno-organizacyjnych tych szkoleń;

4)  oświadczenie dot. niekaralności[2].

3. Dostarczam dokumenty do Głównego Urzędu Miar

Wypełnioną i PODPISANĄ dokumentację wraz z wnioskiem składam osobiście lub wysyłam na adres:

Koperta - znak graficzny Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
 

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej, prosimy o niezszywanie, niebindowanie, niedziurkowanie i o nieużywanie koszulek, skoroszytów, segregatorów.

albo elektronicznie za pomocą poczty EPUAP

4. Sprawdzamy dokumentację

Dokumentację wysyłamy do laboratorium, gdzie sprawdzimy przesłaną dokumentację pod względem merytorycznym. W razie ew. braków lub potrzeby udzielenia wyjaśnień pracownik skontaktuje się z Tobą. Mogę otrzymać telefon lub pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.

Jeśli dostaniesz wezwanie do uzupełnienia wniosku i nie uzupełnisz go w wyznaczonym terminie to wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 ust. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. z późn. zm.).

5. Decyzja pozytywna

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie certyfikatu dla podmiotu szkolącego urząd wyśle powiadomienie. List ten zawiera wydany certyfikat oraz numer konta bankowego Głównego Urzędu Miar. Decyzja staje się prawomocna w ciągu 14 dni od jej doręczenia, o ile nie złożę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

6. Opłata

Po otrzymaniu numeru rachunku bankowego uiszczam opłatę za wydanie certyfikatu: 2000,00 zł* w terminie 14 dni od daty jego doręczenia**.

* (patrz art. 41 ust. 2 Ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r.)

** (patrz art. 40 ust. 3 pkt 1 Ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r.)


[1] Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o tachografach

[2] o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o tachografach

do góry