Nawigacja

Chcesz rozszerzyć działalność o inny rodzaj tachografów albo dodać nowe miejsce prowadzenia działalności?

Chcesz rozszerzyć działalność o inny rodzaj tachografów albo dodać nowe miejsce prowadzenia działalności?

Autor : Anita Radwańska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zezwolenie może być zmienione na wniosek.

Prezes GUM zmienia albo odmawia zmiany zezwolenia, w drodze decyzji. W postępowaniu w sprawie zmiany zezwolenia stosuje się przepisy, jak przy udzielaniu zezwolenia tj. art. 10 ust. 2 i 3 (zakres zezwolenia oraz podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zezwolenia) oraz art. 11-14 ustawy (wniosek i jego treść, warunki wymagane do uzyskania zezwolenia, zakres informacji zawartych w zezwoleniu, przesłanki odmowy wydania zezwolenia.

Ile zapłacisz?

Dodanie nowego miejsca prowadzenia działalności objętej zezwoleniem 4 500 zł
Rozszerzenie zakresu zezwolenia lub rodzaju tachografu 2 250 zł
Inne przypadki 1 100 zł
Rozszerzenie zakresu i inne przypadki Nie może przekroczyć 2250 zł
Dodanie nowego miejsca i rozszerzenie Nie może przekroczyć 4500 zł
Dodanie nowego miejsca i inne przypadki Nie może przekroczyć 4500 zł
do góry