Nawigacja

Egzaminy i zaświadczenia

Opłaty

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych czynności wykonywane przez Prezesa GUM lub upoważnione przez niego organy administracji miar podlegają opłacie.

Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu dla kandydata na technika warsztatu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych oraz za wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie uprawnienia technika warsztatu reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

Czynności organów administracji miar
Wysokość opłaty
Termin uiszczenia opłaty
przeprowadzenie egzaminu dla kandydata na technika warsztatu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych
200 zł
przed przystąpieniem do egzaminu
wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie uprawnienia technika warsztatu
100 zł
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia

Opłaty można uiszczać w kasie Głównego Urzędu Miar lub przelewem na konto Głównego Urzędu Miar:


Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
86 1010 1010 0037 0822 3100 0000

Tytuł przelewu:

  1. W przypadku uiszczania opłaty za przeprowadzenie egzaminu:
    „Opłata za egzamin w dniu - - r. - Imię i nazwisko uczestnika egzaminu”
     
  2. W przypadku uiszczania opłaty za wydanie zaświadczenia:
    „Opłata za wydanie zaświadczenia - Imię i nazwisko osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia”

 

do góry