Nawigacja

Egzaminy i zaświadczenia

Zaświadczenia potwierdzające uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych sprawdzać tachografy cyfrowe może tylko technik warsztatu posiadający uprawnienie w tym zakresie. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia jest zaświadczenie wydawane przez Prezesa GUM na okres 4 lat, na wniosek zainteresowanego.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli zainteresowany:

  1. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych;
  2. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
do góry