Nawigacja

Egzaminy i zaświadczenia

Egzaminy poprawkowe

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
  • W przypadku niezdania egzaminu w całości albo niezaliczenia części ustnej lub części praktycznej, kandydatowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z całości lub części egzaminu.
  • Termin i miejsce egzaminu poprawkowego wyznacza Prezes, nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch tygodni od daty egzaminu.
do góry