Nawigacja

Programy w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych

Programy w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych

Autor : Rafał Jarosz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ikona: symbol miarki ułożony w literę V.


1. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania płytek wzorcowych metodą porównawczą

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT/ILC* IV kwartał 2020
Planowany termin rozpoczęcia rundy I kwartał 2021

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01

Obiekt płytki wzorcowe stalowe klasy (K, 0, 1,2)
Parametr długość
Możliwe zakresy pomiarowe (0,5 ÷ 100) mm; (0,5 ÷ 500) mm

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L4 / Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych
Miejsce realizacji PT pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania dostępny w https://porownania.gum.gov.pl
Karta zgłoszenia uczestnictwa w trakcie realizacji
Status  W TRAKCIE REALIZACJI

 

 

2. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania suwmiarek

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT / ILC IV kwartał 2021
Planowany termin rozpoczęcia rundy I kwartał 2022

 Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01

Obiekt suwmiarka cyfrowa
Parametr

błąd pomiaru długości

Możliwe zakresy pomiarowe

(0 ÷ 150) mm, rozdzielczość 0,005 mm lub 0,01 mm

Przewidywana niepewność rozszerzona

0,012 mm dla k=2

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L4 / Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych
Miejsce realizacji PT pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania

dostępny w https://porownania.gum.gov.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa Do pobrania
Status  ZAKOŃCZONE

 

3. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania mikrometrów

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT / ILC* II kwartał 2023
Planowany termin rozpoczęcia rundy III kwartał 2023

 Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01

Obiekt mikrometr zewnętrzny
Parametr

błąd pomiaru długości

Możliwe zakresy pomiarowe

(0 ÷ 25) mm; (75 ÷ 100) mm lub (200 ÷ 225) mm

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia Z3 / Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych
Miejsce realizacji pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania w trakcie opracowania
Karta zgłoszenia uczestnictwa dostępna wkrótce

* ILC - porównania międzylaboratoryjne

do góry