Nawigacja

Programy w zakresie porównań elektrycznych

Programy w zakresie porównań elektrycznych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

1. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania przekładnika prądowego

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT / ILC* III kwartał 2023
Planowany termin rozpoczęcia rundy IV kwartał 2023

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania:

Obiekt Przekładnik prądowy
Parametr

1. Prądy pierwotne 0,5 - 100 A

2. Prąd wtórny 5A

3. Obciążenie 5 VA cos φ=1

Możliwe zakresy pomiarowe

Punkty pomiarowe: 120, 100, 20, 5 %

Przewidywana niepewność rozszerzona

0,008% błąd prądowy

0,8 min błąd kątowy

Organizator

Identyfikacja Zakładu / Laboratorium                               Z4 Zakład Elektryczności i Promieniowana / Z43 Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych
Miejsce realizacji PT / ILC pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania Opracowany / do pobrania
Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania
Status  PLANOWANY

 * ILC - porównania międzylaboratoryjne

2. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania licznika energii elektrycznej

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT / ILC* III kwartał 2023
Planowany termin rozpoczęcia rundy IV kwartał 2023

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania:

Obiekt Licznik wzorcowy RM-10-01
Parametr 1. Energia czynna (Wh) prądu przemiennego
Możliwe zakresy pomiarowe

Punkty pomiarowe:

1. Napięcie znamionowe: 230 V / 50 Hz i 60 Hz.

2. Prąd znamionowy: 0,2A; 1A; 5A; 10A; 50 A.

3. Współczynnik mocy cos φ=1; 0,5i; 0,5p.

Przewidywana niepewność rozszerzona

0,0075%

Organizator

Identyfikacja Zakładu / Laboratorium                               Z4 Zakład Elektryczności i Promieniowana / Z43 Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych
Miejsce realizacji PT / ILC pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania Opracowany / do pobrania
Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania
Status  PLANOWANY

* ILC - porównania międzylaboratoryjne

do góry