Nawigacja

Porównania międzylaboratoryjne

Porównania międzylaboratoryjne

Autor : Rafał Jarosz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz


Na zdjęciu kilkoro pracowników laboratorium w fartuchach stoi w pobliżu stanowiska wzorca państwowego temperatury w laboratorium termometrii.

Porównania międzylaboratoryjne w systemie oceny zgodności postrzegane są jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje techniczne w zakresie realizowanych badań lub wzorcowań oraz umożliwiają monitorowanie jakości świadczonych usług laboratoryjnych. Uczestnictwo laboratoriów w porównaniach międzylaboratoryjnych jest konieczne dla wykazania zgodności funkcjonowania z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Główny Urząd Miar, wykorzystując pozycją krajowej instytucji metrologicznej (NMI) oraz zasoby w postaci kompetentnego personelu i zaplecza pomiarowego wychodzi naprzeciw branży laboratoryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów wzorcujących. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż rozpoczynamy organizacje porównań międzylaboratoryjnych w odniesieniu do wymagań:

  • PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości,
  • ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison.

Uwzględniając wszystkie wymagania zharmonizowanej normy ISO/IEC 17043 zapewniamy, jako organizator ILC, odpowiednie warunki, niezbędne do oceny rezultatów działania uczestnika względem wcześniej ustalonego kryterium poprzez zorganizowanie, wykonanie i ocenę wyników uczestników, gwarantując jakość oferowanych usług.

Poniżej przedstawiamy harmonogram programów planowanych do uruchomienia. Informujemy, iż w miarę zasobów i potrzeb naszych klientów, będziemy rozszerzać zakres tej usługi, dlatego zachęcamy do regularnego śledzenia naszej oferty.

HARMONOGRAM PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH

Analizatory wydechu ikona - symbol miarki złożonej w literę V Ikona symbolizująca pomiary w zakresie temperatury: termometr w kółku Ikonka symbolizująca głośnik: kreski oznaczające fale w kółku.
Programy
w zakresie pomiarów wielkości stężenie masowe etanolu w powietrzu
Programy w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych Pomiary w zakresie temperatury​ Program w zakresie wzorcowania kalibratorów akustycznych Programy
w zakresie  
pomiarów elektrycznych

Chcemy reagować na indywidualne potrzeby laboratoriów w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych, dlatego jeśli widzicie Państwo potrzebę organizacji porównań międzylaboratoryjnych w określonej dziedzinie badań/wzorcowań, prosimy o wypełnienie poniższego zapotrzebowania.
 

KARTA ZAPOTRZEBOWANIA ILC
 

Jesteśmy otwarci na poszukiwanie i rozwijanie nowych zastosowań zagadnień metrologicznych w różnych dziedzinach nauki i techniki. Jeśli posiadacie Państwo określone potrzeby metrologiczne lub identyfikujecie przeszkody techniczne w realizowanych projektach - zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Zakład Chemii Fizycznej i Środowiska

Rafał Jarosz

Dyrektor Zakładu

tel: 22 581 94 35
e-mail: rafal.jarosz@gum.gov.pl

do góry