Nawigacja

Kasy z elektronicznym zapisem kopii

Zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji potwierdzającej

Autor : Michał Siarkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji potwierdzającej:
Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Wnioskodawca w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania może zwrócić się o jego podjęcie. Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania wnioskodawca nie zwróci się o podjęcie postępowania to żądanie wszczęcia postępowania uznaje się za wycofane.

do góry