Nawigacja

Kasy z elektronicznym zapisem kopii

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych?

Autor : Michał Siarkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych wraz z załączoną dokumentacją powinien być dostarczony do Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa. Adres do korespondencji: Główny Urząd Miar, ul Elektoralna 2, 00-950 Warszawa P–10.

W Głównym Urzędzie Miar wniosek o potwierdzenie spełniania przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych wraz z załączoną dokumentacją oraz egzemplarzami kas rejestrujących przyjmuje PUNKT OBSŁUGI KLIENTA.

 

do góry