Nawigacja

Kasy online

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych?

Autor : Michał Siarkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Z wnioskiem o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych, może wystąpić producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas. Powyższe wynika z art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

Zgodnie z treścią art. 32 i 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), strona może ustanowić pełnomocnika w sprawie.

 

do góry