Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia typu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji zatwierdzenia typu

Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego. Wnioskodawca w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania może zwrócić się o jego podjęcie. Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania wnioskodawca nie zwróci się o podjęcie postępowania, to żądanie wszczęcia postępowania uznaje się za wycofane.

do góry