Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Jaki jest okres ważności zatwierdzenia typu?

Autor : Monika Kusyk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Okres ważności:

  1. zatwierdzenia typu wynosi dziesięć lat, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej i może być przedłużany o kolejne okresy dziesięcioletnie;
  2. zatwierdzenia typu z ograniczeniami nie może przekroczyć 2 lat i może być przedłużony nie więcej niż o 3 lata;
  3. nie może być przedłużony, jeśli nastąpiła zmiana wymagań a decyzja zatwierdzenia typu nie mogłaby być wydana na podstawie zmienionych przepisów;
  4. w przypadku, gdy upłynął okres ważności, zatwierdzenie typu uznaje się za ważne w odniesieniu do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do użytkowania.

 

do góry