Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

W jakim przypadku może być wydana decyzja zatwierdzenia typu z ograniczeniami?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Decyzja zatwierdzenia typu może być wydana z ograniczeniami, w szczególności co do:

  1. liczby przyrządów, które mogą być wprowadzone do obrotu,
  2. zobowiązania wnioskodawcy do informowania organów administracji miar o miejscu zainstalowania przyrządów, lub
  3. ograniczenia zakresu zastosowania przyrządów,

w przypadku, gdy w danym typie przyrządów pomiarowych zastały wprowadzone nowe rozwiązania techniczne, które nie zostały przewidziane w wymaganiach.

do góry