Nawigacja

Utworzenie punktu legalizacyjnego

Dodatkowe obowiązki wnioskodawcy

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wnioskodawca powinien:

  1. zapewniać przechowywanie stempli i naklejek legalizacyjnych w sposób bezpieczny i niedostępny dla osób nieuprawnionych;
  2. zapewniać środki i materiały niezbędne do wykonywania czynności związanych z legalizacją;
  3. stosować wzorce masy wyłącznie do czynności związanych z legalizacją.

Podmiot, u którego utworzono punkt legalizacyjny, powinien zgłaszać Prezesowi Głównego Urzędu Miar wszelkie zmiany danych, w terminie 14 dni od ich powstania, w formie pisemnej.

do góry