Nawigacja

Utworzenie punktu legalizacyjnego

Wymagania dotyczące miejsca, w którym wnioskodawca będzie wykonywał legalizację

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Miejsce, w którym wnioskodawca będzie wykonywał legalizację, powinno:

  1. być wydzielone i oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację jako wykorzystywanego do wykonywania czynności związanych z legalizacją;
  2. zapewniać warunki środowiskowe, w jakich ma być wykonywana legalizacja, wynikające z przepisów określających szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji;
  3. mieć ograniczony dostęp dla osób nie wykonujących czynności związanych z legalizacją;
  4. spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odrębnych przepisach.
do góry