Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

Szczegółowe wymagania dotyczące miejsca wykonywania legalizacji

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Miejsce, w którym będzie wykonywana legalizacja przyrządów pomiarowych, powinno:

  1. być wydzielone i oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację jako wykorzystywanego do wykonywania legalizacji;
  2. zapewniać warunki środowiskowe wynikające z przepisów określających szczegółowy zakres badań wykonywanych podczas legalizacji;
  3. gwarantować ograniczenie dostępu osób nie wykonujących legalizacji.
Zmiana miejsca wykonywania legalizacji wymaga uzyskania nowego upoważnienia.
do góry