Nawigacja

Producent

Producent

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza przyrząd pomiarowy, albo dla której ten przyrząd zaprojektowano lub wytworzono w celu wprowadzenia go do obrotu lub użytkowania pod własną nazwą lub znakiem.

do góry