Nawigacja

Kontakty ws. oceny zgodności przyrządów pomiarowych

Kontakty ws. oceny zgodności przyrządów pomiarowych

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zagadnienia związane z realizacją procesu oceny zgodności:

Sekretariat Departamentu Certyfikacji – Wydział Oceny Zgodności: tel.: 22 581 93 93; e-mail: certification@gum.gov.pl

Zapytania ogólne dotyczące oceny zgodności przyrządów pomiarowych:

certification@gum.gov.pl

Klaudia Miśkiewicz tel.: 22 581 91 65, e-mail: klaudia.miskiewicz@gum.gov.pl
Jerzy Brennejzen tel.: 22 581 92 36; e-mail: jerzy.brennejzen@gum.gov.pl

Moduł D:

Klaudia Miśkiewicz tel.: 22 581 91 65, e-mail: klaudia.miskiewicz@gum.gov.pl
Jerzy Brennejzen tel.: 22 581 92 36; e-mail: jerzy.brennejzen@gum.gov.pl

Sprawy związane z poszczególnymi przyrządami:

Wagi nieautomatyczne: Piotr Wiłkojć tel.: 22 581 90 51, e-mail: piotr.wilkojc@gum.gov.pl

Wodomierze: Klaudia Miśkiewicz, tel.: 22 581 91 65, e-mail: klaudia.miskiewicz@gum.gov.pl

Przeliczniki do gazomierzy: Monika Kusyk-Mazur tel.: 22 581 90 63, e-mail: monika.kusyk@gum.gov.pl

Liczniki energii elektrycznej czynnej: Monika Kusyk-Mazur tel.: 22 581 90 63, e-mail: monika.kusyk@gum.gov.pl

Ciepłomierze: Klaudia Miśkiewicz, tel.: 22 581 91 65, e-mail: klaudia.miskiewicz@gum.gov.pl

Instalacje pomiarowe: Klaudia Zielińska tel.: 22 581 91 49; e-mail: klaudia.zielinska@gum.gov.pl

Wagi automatyczne: Piotr Wiłkojć tel.: 22 581 90 51; e-mail: piotr.wilkojc@gum.gov.pl

Taksometry: Klaudia Miśkiewicz e-mail: klaudia.miskiewicz@gum.gov.pl

Materialne miary długości: Monika Kusyk-Mazur tel.: 22 581 90 63, e-mail: monika.kusyk@gum.gov.pl

Naczynia wyszynkowe: Klaudia Miśkiewicz e-mail: klaudia.miskiewicz@gum.gov.pl

do góry