Nawigacja

Kontakty ws. oceny zgodności przyrządów pomiarowych

Kontakty ws. oceny zgodności przyrządów pomiarowych

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zagadnienia związane z realizacją procesu oceny zgodności:

Sekretariat Departamentu Certyfikacji – Wydział Certyfikacji Wyrobów: tel.: 22 581 93 93; e-mail: certification@gum.gov.pl

Zapytania ogólne dotyczące oceny zgodności przyrządów pomiarowych:

certification@gum.gov.pl

Aleksandra Lewicka tel.: 22 581 95 48; e-mail: aleksandra.lewicka@gum.gov.pl  oraz Jerzy Brennejzen tel.: 22 581 92 36; e-mail: jerzy.brennejzen@gum.gov.pl

Moduł D:

Aleksandra Lewicka tel.: 22 581 95 48; e-mail: aleksandra.lewicka@gum.gov.pl  oraz Jerzy Brennejzen tel.: 22 581 92 36; e-mail: jerzy.brennejzen@gum.gov.pl

Sprawy związane z poszczególnymi przyrządami:

Wagi nieautomatyczne: Piotr Wiłkojć tel.: 22 581 90 51, e-mail: piotr.wilkojc@gum.gov.pl

Wodomierze: Jerzy Brennejzen tel.: 22 581 92 36, e-mail: jerzy.brennejzen@gum.gov.pl

Przeliczniki do gazomierzy: Monika Kusyk tel.: 22 581 94 92, e-mail: monika.kusyk@gum.gov.pl

Liczniki energii elektrycznej czynnej: Krzysztof Plackowski, tel.: 22 581 94 34, e-mail: krzysztof.plackowski@gum.gov.pl

Ciepłomierze: Jerzy Brennejzen tel.: 22 581 92 36, e-mail: jerzy.brennejzen@gum.gov.pl

Instalacje pomiarowe: Aleksandra Lewicka tel.: 22 581 95 48; e-mail: aleksandra.lewicka@gum.gov.pl

Wagi automatyczne: Piotr Wiłkojć tel.: 22 581 90 51; e-mail: piotr.wilkojc@gum.gov.pl

Taksometry: Maria Koziaczy tel.: 22 581 92 50; e-mail: maria.koziaczy@gum.gov.pl

Materialne miary długości: Monika Kusyk tel.: 22 581 94 92, e-mail: monika.kusyk@gum.gov.pl

Naczynia wyszynkowe: Tadeusz Lach tel.: 22 581 93 15; e-mail: tadeusz.lach@gum.gov.pl

do góry