Nawigacja

Jednostka Notyfikowana Nr 1440

Jednostka Notyfikowana Nr 1440

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

GUM – JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1440

Główny Urząd Miar jest jednostką notyfikowaną, której Komisja Europejska nadała numer 1440. Zakres notyfikacji GUM – JN 1440 obejmuje:

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWID).

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID).

Główny Urząd Miar – Jednostka Notyfikowana nr 1440 działa zgodnie z Deklaracją jakości oraz Deklaracją bezstronności, podpisanymi przez Prezesa GUM.

Powyższe dyrektywy zostały przeniesione do prawodawstwa polskiego ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niżej wymienionymi rozporządzeniami:

 

Zakres notyfikacji Głównego Urzędu Miar – Jednostki Notyfikowanej 1440

Informacja o szczegółowym zakresie notyfikacji GUM – JN 1440 publikowana jest na stronie internetowej NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)

Główny Urząd Miar – Jednostka Notyfikowana nr 1440 w obszarze certyfikacji w ramach systemu oceny zgodności działa jako niezależna strona trzecia we wszystkich realizowanych procesach, zachowując zasady bezstronności oraz takie same procedury w stosunku do wszystkich klientów.

do góry