Nawigacja

Inne formy certyfikacji dla przyrządów pomiarowych

Inne formy certyfikacji dla przyrządów pomiarowych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Miło nam poinformować, że oprócz certyfikacji w formie zatwierdzenia typu i oceny zgodności, Główny Urząd Miar świadczy również usługi w zakresie stwierdzania zgodności przyrządów pomiarowych z innymi, wskazanymi przez klientów wymaganiami (na przykład z wymaganiami międzynarodowych i krajowych norm ISO), w zakresie merytorycznym zgodnym z zadaniami GUM. Usługa ta jest świadczona w ramach znanego Państwu wydawania świadectw ekspertyzy dla przyrządów pomiarowych.

Jako przykład możemy wskazać, że w trakcie postępowania mającego na celu zatwierdzenie typu mierników poziomu dźwięku, możliwe jest również uzyskanie świadectwa ekspertyzy oceniającego spełnienie przez nie normy dotyczącej tych przyrządów pomiarowych.
 
W przypadku, gdy wymagania z kilku źródeł pokrywają się, możliwe jest wydanie różnych dokumentów (np. decyzji ZT i świadectwa ekspertyzy o spełnieniu normy) na podstawie tych samych badań.

Po bliższe informacje zachęcamy do kontaktu:

sekretariat Departamentu Certyfikacji
tel. 22 581 93 93
certification@gum.gov.pl

do góry