Nawigacja

Aktualności

Zapowiedź kongresu „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości”

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Kongres „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości” oraz podpisanie deklaracji współpracy w celu utworzenia Klastra metrologicznego w ramach Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM w Kielcach.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniewa Koruba, Prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak oraz Prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń zapraszają do wzięcia udziału w kongresie "Metrologia szansa i wyzwanie przyszłości", który odbędzie się 6 kwietnia 2022 roku w ramach Targów Przemysłowej Wiosny na terenie Centrum Kongresowego w Kielcach.

Główny Urząd Miar jako wiodąca instytucja w krajowym systemie miar aktywnie angażuje się we współpracę zarówno z otoczeniem naukowym, jak i gospodarczym.

Budowanie partnerskich relacji z tymi środowiskami jest nieodzownym warunkiem efektywnego funkcjonowania i konkurencyjności gospodarki w skali krajowej, regionalnej i globalnej, a poprzez zacieśnienie relacji nauka – przemysł – administracja miar zostanie wzmocniona integracja środowisk zajmujących się metrologią, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyznaczanie kierunków badań i rozwoju.

Kongres „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości” organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską oraz Targi Kielce S.A., przy współudziale Głównego Urzędu Miar, będzie platformą współpracy teoretyków i praktyków reprezentujących zarówno obszar nauki, jak i przemysłu, którzy podczas Kongresu podpiszą

Deklarację w celu utworzenia Klastra Metrologicznego

wspólnej przestrzeni dla dalszych działań, którego intencją jest wspieranie szeroko pojętej innowacyjności oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego przemysłu.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorców i środowiska naukowego.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze i instytucje naukowe do podpisania deklaracji w celu utworzenia Klastra Metrologicznego w dniu 6 kwietnia 2022 roku, o godzinie 11.00.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM w Kielcach (ul. Zakładowa 1) - stoisko Głównego Urzędu Miar, Hala G-60.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Klastra, prosimy o kontakt pod adresem: klastermetrologiczny@gmail.com

do góry