Nawigacja

Sprzedaż internetowa przyrządów pomiarowych

Dodatkowe informacje dla konsumentów

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W Polsce organem administracji publicznej odpowiedzialnej za ochronę konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wiele przydatnych dla konsumentów informacji, poradników i dokumentów znajduje się na stronie internetowej UOKiK. Można tam uzyskać także informacje na temat składania skarg i zgłaszania problemów dotyczących niezgodności z przepisami produktów zakupionych przez Internet.

W celu zminimalizowania ryzyka związanego z zakupem produktów niespełniających wymagań przez Internet, konsumenci powinni:

  • sprawdzać, czy na stronie podane są wszystkie wymagane informacje o produkcie, np. ostrzeżenia i informacje umożliwiające ustalenie tożsamości (takie, jak adres i dane kontaktowe producenta lub importera),
  • sprawdzić, czy informacje uzyskane od internetowego sprzedawcy są zgodne z informacjami przedstawionymi na stronie internetowej producenta. Sprzedawcy internetowi mogą kupować produkty od producenta, a następnie sprzedawać je na specjalnej stronie internetowej (lub przez pośrednika/dostawcę usług hostingowych). Występują także przypadki, gdy producent wytwarza produkty i sprzedaje je w swoim własnym sklepie internetowym.
  • skontaktować się ze sprzedawcą lub właścicielem strony internetowej, aby dowiedzieć się, czy produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnymi,
  • sprawdzić, czy produkt, który zamierzają zakupić, był objęty środkami ograniczającymi (np. wycofanie z obrotu) - na stronie internetowej UOKiK system RAPEX, lub w portalu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącym produktów wycofanych.
do góry