Nawigacja

Sprzedaż internetowa przyrządów pomiarowych

Zakres przedmiotowy

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku dotyczy wyrobu. Mając na uwadze kompetencje organów administracji miar wyrobami są przyrządy pomiarowe i wagi nieautomatyczne. Oceną zgodności (spójnym prawodawstwem w UE) objęte są między innymi następujące przyrządy pomiarowe:

wodomierze

gazomierze i przeliczniki do gazomierzy

liczniki energii elektrycznej czynnej

ciepłomierze 
i następujące
ich podzespoły:

 • przetworniki przepływu,
 • pary czujników temperatury,
 • przeliczniki,

instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda (rodzaje instalacji pod tabelą)

wagi automatyczne:

 • dla pojedynczych ładunków 
 • porcjujące 
 • odważające 
 • przenośnikowe
 • wagonowe 

taksometry

materialne miary długości

naczynia wyszynkowe

przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni
i wielu wymiarów

analizatory spalin samochodowych

wagi nieautomatyczne

Przykładowe rodzaje instalacji pomiarowych:

 • instalacje pomiarowe w rurociągach,
 • odmierzacze paliw (z wyjątkiem gazów ciekłych),
 • instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych,
 • instalacje pomiarowe do napełniania (opróżniania) statków, cystern kolejowych i samochodowych oraz do tankowania samolotów,
 • instalacje pomiarowe do mleka oraz do cieczy kriogenicznych,
 • instalacje pomiarowe do gazów ciekłych pod ciśnieniem,
 • instalacje pomiarowe do ditlenku (dwutlenku) węgla w stanie ciekłym.

Powyższe przyrządy pomiarowe (z wyjątkiem materialnych miar długości i naczyń wyszynkowych, a w przypadku przyrządów do pomiaru długości, pola powierzchni i wielu wymiarów tylko maszyny do pomiaru pola powierzchni skór) podlegają legalizacji ponownej na zasadach określonych w ustawie Prawo o miarach. Tym samym przy zakupie przyrządu pomiarowego należy zwrócić uwagę, że może on (a w określonych art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o miarach przypadkach stosowania go – powinien) mieć ważną ocenę zgodności (deklaracja zgodności) lub legalizację ponowną (świadectwo lub cechę), bowiem po pewnym czasie od wykonania oceny zgodności przyrządy pomiarowe legitymujące się ważną oceną zgodności podlegają legalizacji ponownej.

Dodatkowe grupy przyrządów pomiarowych podlegające prawu krajowemu wynikają bezpośrednio z ustawy Prawo o miarach. Poniżej przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej tj. zatwierdzeniu typu lub legalizacji:

Przyrządy pomiarowe podlegające zatwierdzeniu typu

Informacja o legalizacji

przyrządy do pomiaru objętości

 1. zbiorniki pomiarowe do cieczy, zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy;
 2. drogowe cysterny pomiarowe;
 3. beczki metalowe;

tak

przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 1. przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym
 • radarowe,
 • laserowe,
 • prędkościomierze kontrolne;

tak

 1. urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe

tak

 1. wykresówki do urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych;

nie

przyrządy do pomiaru gęstości

 1. gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy w zakresie od 450 kg/mdo 2000 kg/m3;

nie

 1. gęstościomierze zbożowe:

nie

 • a) użytkowe 20 L, 1 L i ¼ L

tak

 • b) wzorcowe 20 L;

nie

 1. aerometry szklane – alkoholomierze i densymetry do alkoholu

tak

 

9a densymetry do cieczy innych niż alkohol - tylko legalizacja

przyrządy do pomiaru ciśnienia

 1. manometry do opon pojazdów mechanicznych

tak

przyrządy do pomiaru masy

 1. wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

tak

 

11a Odważniki klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1 (M2) o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg (od 1 g do 50 kg) - tylko legalizacja

przyrządy do pomiaru wielkości akustycznych

 1. mierniki poziomu dźwięku.

nie

do góry