Nawigacja

Sprzedaż internetowa przyrządów pomiarowych

Organy nadzoru rynku

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz przepisami zawartymi w ustawie Prawo o miarach (art. 20 ust. 1a) organami nadzoru rynku w zakresie prowadzenia kontroli spełniania przez wyroby (tu przyrządy pomiarowe i wagi nieautomatyczne) wymagań lub kontroli w zakresie stwarzania przez te wyroby zagrożenia, są dyrektorzy okręgowych urzędów miar.

Postępowania administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie prowadzi między innymi Prezes Głównego Urzędu Miar (art. 58 ust. 3 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku).

System nadzoru rynku obejmuje (art. 3 ust. 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku):

1) kontrolę spełniania przez wyroby wymagań lub kontrolę w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia;

2) postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie;

3) kontrolę wyrobów przywożonych na teren Unii Europejskiej w zakresie objętym ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej GUM: Najczęściej zadawane pytania dotyczące nadzoru rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce.

do góry