Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie retrofittingu (modernizacji) tachografów

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W związku z notą Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu przy Komisji Europejskiej (KE DG MOVE), na prośbę Ministra Infrastruktury, publikujemy komunikat w sprawie modernizacji tachografów.

W związku z przyjętym w przepisach UE dotyczących tachografów harmonogramem obowiązkowej wymiany tachografów analogowych, cyfrowych, inteligentnych w wersji 1 na tachografy inteligentne w wersji 2, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu przy Komisji Europejskiej (KE DG MOVE) wydała odpowiednią notę. Nota ta została skierowana do wszystkich państw członkowskich UE i ma na celu uniknięcie trudności napotkanych przez te państwa w związku z wprowadzaniem w ubiegłym roku na rynek tachografów inteligentnych w wersji 2 i ich niewystarczającą podażą w początkowym okresie produkcji.

W celu uniknięcia problemów związanych z zapewnieniem odpowiednich zasobów technicznych i wystarczających mocy przerobowych po stronie zatwierdzonych warsztatów, KE DG MOVE rekomenduje szeroko rozumianej branży transportowej wykorzystywanie regularnych przeglądów tachografów również do wymiany tachografów. W opinii KE DG MOVE takie podejście może znacząco usprawnić proces obowiązkowej wymiany tachografów.

Na prośbę Ministra Infrastruktury, w związku z potrzebą zmaksymalizowania kanałów informacyjnych i zwiększenia świadomości krajowej branży transportowej, Prezes GUM publikuje notę, którą umieszczamy pod tekstem.

do góry