Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie drukowania etykiet cenowych poniżej obciążenia minimalnego Min dla wag nieautomatycznych stosowanych w sprzedaży konsumenckiej.

Autor : Monika Kusyk
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Dłonie trzymające odważnik oraz szczypce, podczas badania wzorca masy.

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) wdrożono do polskich przepisów dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w spawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 107).

Powyższe rozporządzenie wprowadza pojęcia:

  1. wagi etykietującej (ust. 24 załącznika nr 1), która spełnia wymagania dla wagi stosowanej przy sprzedaży konsumenckiej (ust. 21 zał. nr 1) oraz
  2. wagi kalkulacyjnej, również stosowanej w sprzedaży konsumenckiej (ust. 22 zał. nr 1).

Jednocześnie, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, waga etykietująca uniemożliwia drukowanie etykiety cenowej, jeżeli masa ważonego ładunku jest niższa niż obciążenie minimalne (pkt 2 ust. 24 załącznika nr 1), oznaczane jako Min.

W chwili obecnej w opracowaniu są wytyczne WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology – Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej), zgodne z praktyką stosowaną przez producentów wag w Polsce, jak i producentów skupionych w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Wag (CECIP).

Zgodnie z nimi wskazane wyżej wymaganie zasadnicze nie ma zastosowania do innych wag nieautomatycznych, w szczególności wag kalkulacyjnych, stosowanych przy sprzedaży konsumenckiej. Wiąże się z tym właściwe stosowanie wagi, które zazwyczaj określają przepisy krajowe. Właściwe stosowanie jest zwykle przywoływane po to, aby waga nieautomatyczna nie była stosowana poniżej obciążenia minimalnego Min, ważenie poniżej Min powinno być wyjątkiem.

Waga nieautomatyczna stosowana w sprzedaży konsumenckiej (sprzedaży bezpośredniej w obrocie publicznym), mimo, że posiada cechy wagi etykietującej, ponieważ drukuje etykietę cenową, nie jest w świetle definicji T.1.2.9, przywołanej z zalecenia OIML (International Organization of Legal Metrology – Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej) R76 -1 (2006), wagą etykietującą. Ze względu na zastosowanie w sklepie nie dotyczy jej ograniczenie i może drukować etykiety cenowe poniżej Min.

Wnioski praktyczne

Klient sam wybiera dany produkt do torebki, a następnie waży torebkę, otrzymuje wydruk w postaci etykiety cenowej (cena jednostkowa, masa oraz należność) i przykleja ją na torebce.

W sprzedaży konsumenckiej występują wagi, które umożliwiają zarówno wydruk poniżej wartości Min, jak i wagi, które takiego wydruku nie umożliwiają. Pomiar wartości poniżej Min może być obarczony większym błędem względnym, niż w zakresie pomiarowym wagi. Klient, wybierając przykładowo jedną papryczkę chili o masie 35 g (wartość poniżej Min wagi – najczęściej 100 g), jeżeli waga dostępna w sklepie umożliwia taki pomiar i wydruk etykiety cenowej, może dokonać zakupu z maksymalnym błędem ± 5 g (co odpowiada błędowi względnemu 15 % masy papryczki). Klient powinien o tym zostać rzetelnie poinformowany.

Reasumując, sprzedawca nie powinien odmówić takich pomiarów na stoisku samoobsługowym, ale powinien być gotów – w przypadku wątpliwości – poinformować klienta, że zważona masa towaru może być obarczona większym błędem względnym, bo ważenie odbywa się poza zakresem pomiarowym wagi.

do góry