Nawigacja

Komunikaty

Awaria kas rejestrujących – 01.2020

Autor : Zbigniew Ramotowski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Komunikat GUM w sprawie doniesień prasowych, dotyczących awarii kas rejestrujących.

W związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi dotyczącymi awarii kas rejestrujących Novitus Delio, Główny Urząd Miar informuje, że określenie sposobu postępowania z kasami rejestrującymi będącymi w użytkowaniu, które uległy awarii, w tym ewentualnej ich naprawy lub wymiany, bądź też podjęcie decyzji o jakiejkolwiek innej formie rozwiązania zaistniałego problemu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami należy w pierwszej kolejności do producenta urządzeń, bądź podmiotu/podmiotów, które wprowadziły te urządzenia do obrotu i użytkowania.

W związku z wieloma doniesieniami prasowymi w sprawie problemu kas rejestrujących spółki COMP, informujemy, że Główny Urząd Miar podjął działania w celu poznania i zrozumienia istoty problemu i jego przyczyn technicznych. Dopiero ich poznanie umożliwi określenie, czy podejmowane działania serwisowe wpływają na konstrukcję kasy objęte decyzją Prezesa GUM oraz czy mogą powodować konieczność zmian np. w programie pracy kasy – a co za tym idzie - ponownej jej certyfikacji.

Spodziewamy się, że po zebraniu niezbędnych informacji będzie możliwe udzielenie szerszej odpowiedzi, w tym w szczególności czy proces naprawy wadliwych kas przez producenta jest możliwy bez naruszenia homologacji, oraz możliwości wyeliminowania ryzyka powtórzenia się tego typu incydentów.

Zbigniew Ramotowski
dyrektor Biura Strategii GUM

Warszawa, 03.01.2020

 

AKTUALIZACJA 08.01.2020

Z informacji otrzymanych od producenta drukarek fiskalnych Delio wynika, że procedura usunięcia usterki zegara drukarki była prostą czynnością serwisową, polegającą na wykonaniu ponownej inicjacji zegara czasu rzeczywistego w autoryzowanych serwisach producenta, bez potrzeby wykonywania przy tym zmian w konstrukcji czy oprogramowaniu drukarki. W tej sytuacji Główny Urząd Miar nie widzi przesłanek do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z ponowną certyfikacją kas Delio.
 

Oświadczenie Zarządu COMP SA

do góry