Nawigacja

Komunikaty

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM - kolejny krok w stronę budowy najnowocześniejszych w kraju metrologicznych laboratoriów badawczo-technologicznych

Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Główny Urząd Miar informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 r. ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej inwestycji pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”.

Link do konkursu w BIP.

Inwestycja będzie realizowana i wykorzystywana przy ścisłej współpracy z Politechniką Świętokrzyską, która wystąpi w projekcie w roli konsorcjanta.

Do roku 2023 powstanie specjalistyczny obiekt o powierzchni ok. 15 tys. m2, wyposażony w kilkadziesiąt innowacyjnych, metrologicznych stanowisk pomiarowo-badawczych. Kampus Laboratoryjny GUM stanie się motorem rozwoju przemysłu w wielu branżach, w szczególności w obszarze zaawansowanych technologii, na co stawia GUM w swojej nowej strategii. 

Konkurs został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, z nadzieją, że wystartują w nim najlepsze pracownie projektowe. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i będzie realizowane dwuetapowo. Sąd Konkursowy, w skład którego wchodzą doświadczeni architekci oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w budowę Kampusu (Głównego Urzędu Miar, Politechniki Świętokrzyskiej, Urzędu Miasta Kielce, Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego), szczegółowo przeanalizuje nadesłane prace i najlepsze z nich zakwalifikuje do drugiego etapu. Finalnie wybrane zostanie najlepsze rozwiązanie, zarówno pod kątem spełnienia wysokich wymagań laboratoryjnych, jak i architektonicznych. 

W harmonogramie projektu zakładamy ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy z wybraną pracownią architektoniczną jeszcze przed zakończeniem roku 2018. 

Rok 2019 poświęcony zostanie na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej i wykonawczej. W roku 2020 przeprowadzony zostanie przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych. Sama budowa obiektu, a także wyposażenie i budowa specjalistycznych stanowisk pomiarowo-badawczych potrwa do roku 2023. Równolegle GUM będzie prowadził przygotowanie wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej i laboratoryjnej niezbędnej do prowadzenia badań pomiarowych i rozwojowych w laboratoriach Kampusu w Kielcach. Proces ten będzie silnie wspierany przez partnera Projektu, którym jest Politechnika Świętokrzyska. 

Główny Urząd Miar, w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską, przygotowują wspólną aplikację o środki UE na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Pierwszym krokiem będzie wpisanie projektu do Kontraktu Terytorialnego, a następnie odpowiednie ustalenia z KE i podpisanie umowy o dofinansowanie. Projekt GUM i PŚk jest bardzo efektywnie wspierany przez wszystkie struktury władz lokalnych i regionalnych, co istotnie obniża ryzyka realizacyjne. 

Wartość całego projektu szacowana jest na prawie 200 mln zł, natomiast wartość części budowlanej to ok. 120 mln zł.

Inwestycja GUM w Kielcach zakłada wieloetapowość i będzie realizowana na przestrzeni kilku, a nawet kilkunastu lat. W pierwszej kolejności planowane jest powstanie infrastruktury laboratoryjno-badawczej wraz z niezbędnym zapleczem technicznym. Etap ten, określany jako podstawowy, będzie zrealizowany w okresie 2018-2023. Powstanie w tym czasie specjalistyczny obiekt laboratoryjno-badawczy o powierzchni ok 15 tys. m2 wyposażony w kilkadziesiąt innowacyjnych, laboratoryjnych stanowisk pomiarowo-badawczych, służących do precyzyjnych pomiarów, niezbędnych m.in. do zdynamizowania rozwoju przemysłu, zarówno w obszarze wytwarzanych produktów, jak i poprawy efektywności procesu produkcyjnego.

Po zakończeniu tej części inwestycji, w roku 2023, w laboratoriach Kampusu badania będą prowadzone zarówno przez pracowników naukowych GUM, jak i pracowników PŚk. Rolą działalności GUM będzie rozwój i doskonalenie metod pomiarowych we współpracy z międzynarodowymi strukturami badań metrologicznych, natomiast rolą działalności PŚk będzie bezpośredni transfer wyników i efektów badań do rozwiązań przemysłowych. Ten model funkcjonowania kampusu mocno przyczyni się do rozwoju przemysłu w Regionie Świętokrzyskim, ale będzie miał również wymiar szerszy, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy.

Jednocześnie GUM nie zakłada przenoszenia swojej głównej siedziby do Kielc. Część urzędowa działalności metrologicznej, określona przepisami ustawy Prawo o miarach, realizowana będzie, jak dotychczas, w Warszawie.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji w Kielcach GUM dokonał rozpoznania doświadczeń realizacyjnych w analogicznych światowych instytucjach metrologicznych. Chcieliśmy pozyskać wiedzę o najlepszych rozwiązaniach i głównych problemach w realizacji takich kampusów, aby maksymalnie ograniczyć bariery realizacyjnie i uniknąć jak największej liczby potencjalnych problemów. 

Naszą ambicją jest, aby w  Kielcach powstały laboratoria na najwyższym światowym poziomie, maksymalnie zdolne do rozwoju metrologii, technologii i przemysłu.

W obecnej fazie realizacji w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym GUM umieszczone zostaną laboratoria z następujących dziedzin metrologicznych: akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, chemii, długości, elektryczności i magnetyzmu, fotometrii i radiometrii, masy, promieniowania jonizującego oraz termometrii. Większość z nich ma szczególne wymagania dotyczące separacji od drgań, zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych i wilgotnościowych, czy choćby ochrony elektromagnetycznej. Odpowiednie ich zaprojektowanie będzie dużym wyzwaniem dla pracowni projektowych.

Kampus zlokalizowany będzie na ponad 13-hektarowej działce w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego w Kielcach, u zbiegu ulic Wrzosowej i Al. księdza Jerzego Popiełuszki. W pierwszej fazie zakłada się zatrudnienie kilkudziesięciu specjalistów, ale docelowa obsługa kampusu będzie musiała liczyć nawet kilkaset osób specjalistycznej kadry laboratoryjnej i technicznej.

GUM już przed rokiem wypracował decyzję o budowie swoich laboratoriów w Kielcach. Wiodącymi czynnikami tej decyzji były: lokalizacja na nieruchomości położonej w bezpośredniej bliskości skalnego podłoża gwarantującego najwyższy poziom stabilności tektonicznej, korzystny model pozyskania nieruchomości z zasobów miasta, duży potencjał kapitału społecznego miasta i regionu, silna przychylność społeczna dla inwestycji, dostępność regionalnych mechanizmów finansowych. Dopełnieniem modelu realizacyjnego było dołączenie Politechniki Świętokrzyskiej jako konsorcjanta projektu. 

 

  •  Trzy miarki rozłożone na projekcie architektonicznym.
do góry