Nawigacja

Aktualności

18.03.2024GUM dołączył do Europejskiej Sieci Metrologicznej (ESM) ds. Czystej Energii

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W celu zwiększenia możliwości badawczych, dotyczących pozyskiwania i wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Główny Urząd Miar dołączył do grona członków Europejskiej Sieci Metrologicznej ds. Czystej Energii. Grono to koncentruje się na badaniach związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem, konwersją energii z odnawialnych źródeł. Jednym z początkowych etapów aktywności Sieci będą działania na rzecz metrologii, związanej z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej, efektywnością ich wykorzystania oraz tymczasowym magazynowaniem energii za pomocą akumulatorów elektrycznych.

Prace w ramach Europejskiej Sieci ds. Czystej Energii obejmować będą w szczególności:

  • tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy poprzez badania, wspieranie regulacji i normalizacji oraz transfer usług;
  • wspieranie wykorzystania i rozpowszechniania wyników badań poprzez stymulowanie wymiany między środowiskiem akademickim a krajowymi instytutami metrologicznymi/instytutami ds. informacji;
  • ułatwianie transferu technologii do europejskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie współpracy z przemysłem;
  • budowanie skoordynowanej, długoterminowej infrastruktury w zależności od potrzeb;
  • współpraca z innymi ESM, w szczególności z ESM ds. inteligentnych sieci elektroenergetycznych i ESM ds. gazów energetycznych;
  • podniesienie ogólnego poziomu zdolności metrologicznych i jakości usług;
  • wspieranie planowania projektów badawczych w kierunku konkurencyjnego finansowania badań.

Członkami Sieci są czołowe Krajowe Instytucje Metrologiczne reprezentujące m.in. Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Danię.

Kontakt w GUM w kwestii prac Sieci ds. Czystej Energii: Dr inż. Witold Rzodkiewicz, Zakład Elektryczności i Promieniowania, tel: 22 581 92 53, e-mail: witold.rzodkiewicz@gum.gov.pl

do góry