Nawigacja

Aktualności

15.02.2024Konkurs o Nagrodę Naukową im. Profesora Nernsta

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy już po raz VI organizuje Konkurs o Nagrodę Naukową im. Prof. Walthera Hermanna Nernsta.

Nagroda została ustanowiona wspólnie przez Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy i Politechnikę Warszawską. Nagrody są indywidualnymi wyróżnieniami przyznawanymi za znaczące osiągnięcia naukowe, techniczne i praktyczne związane z procesami elektrochemicznymi (elektrolizery/ogniwa paliwowe). Nagrody przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce, którzy nie przekroczyli 50 roku życia. Celem jest wyróżnienie badaczy, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój technologii wodorowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Instytutu.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

do góry