Nawigacja

Aktualności

29.08.2023Artykuł GUM w recenzowanym międzynarodowym czasopiśmie

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

W dniu 18 sierpnia 2023 r. w recenzowanym międzynarodowym czasopiśmie Energies (impact factor = 3.2; 140 punktów ministerialnych) z otwartym dostępem został opublikowany artykuł Głównego Urzędu Miar oraz Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

Artykuł powstał w wyniku realizacji europejskiego projektu 19ENG08 WindEFCY i podsumowuje niektóre prace wykonane w GUM we współpracy z PTB. W artykule opisana została procedura wzorcowania i wyznaczania (metodą regresji liniowej z wykorzystaniem ważonej metody najmniejszych kwadratów,  ang. WLS) charakterystyki przetwornika momentu siły o zakresie pomiarowym do 5 MN m na stanowisku PTB umożliwiającym pomiar do 1.1 MN m.

Fidelus, J.D.; Puchalski, J.; Trych-Wildner, A.; Urbański, M.K.; Weidinger, P. Estimation of Uncertainty for the Torque Transducer in MNm Range—Classical Approach and Fuzzy Sets. Energies 202316, 6064. https://doi.org/10.3390/en16166064

Celem ogólnym projektu 19ENG08 WindEFCY jest wsparcie przejścia Europy na odnawialne źródła energii w postaci turbin wiatrowych.

Projekt 19ENG08 WindEFCY jest finansowany w ramach Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii (EMPIR).

do góry