Nawigacja

Aktualności

16.08.2023Zgłoszenia do nagrody Helmholtza

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

W świecie metrologii – nauki dotyczącej precyzyjnych pomiarów – nagroda Helmholtza uznawana jest za najbardziej prestiżową w Europie. Jest przyznawana co dwa lata w celu uhonorowania naukowców za ich wybitne osiągnięcia w zakresie precyzyjnych pomiarów w trzech dziedzinach: fizyce, chemii oraz medycynie.  

Tak, jak w poprzednich latach, nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:  

  • „Precision Measurement in Basic Research”,
  • „Precision Measurement in Applied Metrology”.  

W obu kategoriach nagrodą jest certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 20 000 euro.

Kandydaci do nagrody muszą nadesłać:

  1.     Treść pracy, w tym streszczenie;
  2.     Życiorys (życiorysy) wnioskodawcy (wnioskodawców);
  3.     Listę publikacji wszystkich wnioskodawców.

Wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie uroczystej ceremonii podczas XXIV Światowego Kongresu IMEKO (26-29 sierpnia 2024 r.) w dniu 28 sierpnia 2024 r. w Hamburgu.  

Termin na dokonywanie zgłoszeń w ramach bieżącego wezwania upływa w dniu 31 stycznia 2024 r. Więcej informacji na temat nagrody Helmholtza znajdą Państwo na stronie internetowej.

do góry