Nawigacja

Aktualności

03.02.2023Liczbę i towarzyszący jej symbol % zapisujemy z odstępem

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W związku z częstymi zapytaniami kierowanymi w ostatnim czasie do Głównego Urzędu Miar, dotyczącymi zasad zapisywania liczby oraz symbolu % podczas wyrażania wartości wielkości przypominamy, że przy takim zapisie wymagane jest zastosowanie spacji.

Powyższa zasada została określona w § 8, pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2020 r. poz. 1024) i brzmi następująco:

Do zapisywania podwielokrotności jednostki „jeden” takich wielkości stosuje się symbol matematyczny %, a pomiędzy nim a wartością liczbową wielkości pozostawia się spację”.

Symbol matematyczny „%” jest stosowany, między innymi, do wyrażania: 

  • zawartości masy jednego ze składników w całkowitej masie mieszaniny różnych składników, tj. ułamka masowego. Przypadek ten dotyczy np. umieszczonych na opakowaniach produktów informacji podających zawartość procentową masy poszczególnych składników w całkowitej masie mieszaniny, czy też oznaczania czystości substancji;
  • stężenia różnego rodzaju substancji w roztworze (np. stężenia sacharozy w roztworze wodnym albo w soku owocowym);
  • błędu granicznego dopuszczalnego (np. dla wskazań dotyczących objętości przepływu danego medium w przypadku gazomierzy lub wodomierzy).

Symbol ten jest często stosowany w: dyrektywach obowiązujących w państwach Unii Europejskiej, dokumentach norm publikowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).

Ustalenia dotyczące zasady zapisywania „%” zostały podjęte przez powszechnie uznawane na arenie międzynarodowej gremia autorytetów w dziedzinie metrologii. Generalna Konferencja Miar (CGPM) – naczelny Organ Konwencji Metrycznej, umowy międzynarodowej, której Polska jest sygnatariuszem - w opublikowanym 9. wydaniu Broszury SI, zawierającym opis Międzynarodowego Układu Jednostek Miar, podała następujące wytyczne dotyczące wyrażania wartości wielkości:

Uznawany w działaniach międzynarodowych symbol % (procent) może być stosowany wraz z SI. Przy jego użyciu pozostawia się odstęp między liczbą a symbolem %”.

Przykładowa etykieta z wykazem składników - opakowanie z serkiem

Doprecyzowując kwestię wyrażania wartości liczbowej oraz symbolu %, należy dodać, że przy edytowaniu tekstu zawierającego taki symbol powinna być stosowana tzw. „twarda spacja”, aby zapobiegać ewentualnemu rozdzieleniu wartości liczbowej i symbolu % pomiędzy dwie sąsiadujące ze sobą linijki tekstu.

do góry