Nawigacja

Aktualności

Instytut Tele- i Radiotechniczny Sieci Badawczej Łukasiewicz dołączył do programu Polska Metrologia

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

23 listopada br. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Tele- i Radiotechnicznym Sieci Badawczej Łukasiewicz a Głównym Urzędem Miar.

Głównym celem porozumienia jest realizacja projektu „Interferometr do pomiarów mikroregionów – charakteryzacja kształtu i parametrów optycznych mikroelementów”, który otrzymał dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 869 000 zł w ramach programu Polska Metrologia.

Porozumienie zostało podpisane przez dr. inż. Janusza Sitka, Dyrektora Instytutu Tele- i Radiotechnicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz przez Rafała Kępkę, Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar.

Program Polska Metrologia to wspólna inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Celem programu jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. W I edycji dofinansowanie otrzymało 26 projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

do góry