Nawigacja

Aktualności

27. posiedzenie Generalnej Konferencji Miar z udziałem delegacji RP

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

W dniach 15-18 listopada 2022 roku delegacja RP, pod przewodnictwem Prezesa GUM, prof. J. Semaniaka, wzięła udział w 27. Posiedzeniu Generalnej Konferencji Miar w Wersalu pod Paryżem.

Podczas posiedzenia, któremu tradycyjnie przewodniczył prezes Francuskiej Akademii Nauk, przyjęto szereg istotnych rezolucji, dotyczących m.in.:

 •     uniwersalnego zastosowania Konwencji Metrycznej,
 •     definicji sekundy,
 •     stosowanych przedrostków SI,
 •     budżetu Międzynarodowego Biura Miar (BIPM).

Dyskutowano również o wzajemnych relacjach organów wymienionych w Konwencji Metrycznej oraz formalnych aspektach związanych z ich nazewnictwem.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z raportami z prac komitetów doradczych działających w ramach Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM) oraz wysłuchali przedstawiciela ambasady Kazachstanu, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestie dotyczące zacieśnienia współpracy BIPM z UNESCO.

Delegacja RP aktywnie uczestniczyła w spotkaniach m.in. odnosząc się do Rezolucji D, dotyczącej sekund przestępnych, w tym do propozycji zmiany jej treści zgłoszonej przez Federację Rosyjską; podnosząc kwestie dotyczące trybu płacenia składek na rzecz BIPM; wymieniając doświadczenia i omawiając dalsze możliwość współpracy z delegacjami ze Słowacji, Czech, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Indii.

Jednym z punktów programu była wizyta w laboratoriach BIPM, podczas której rozmawiano o zakresie wykonywanych pomiarów i rodzaju wykorzystywanego sprzętu.

 • 27. posiedzenie Generalnej Konferencji Miar z udziałem delegacji RP
 • 27. posiedzenie Generalnej Konferencji Miar z udziałem delegacji RP
 • 27. posiedzenie Generalnej Konferencji Miar z udziałem delegacji RP
 • 27. posiedzenie Generalnej Konferencji Miar z udziałem delegacji RP
 • 27. posiedzenie Generalnej Konferencji Miar z udziałem delegacji RP
 • 27. posiedzenie Generalnej Konferencji Miar z udziałem delegacji RP
do góry