Nawigacja

Aktualności

26.04.2022Politechnika Śląska liderem w projekcie IN-NOVA realizowanym w ramach programu Horyzont Europa

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Realizację projektu, dotyczącego opracowania metod redukcji hałasu, wspierają instytucje i przedsiębiorstwa z Europy i świata, w tym GUM.

Projekt pod nazwą „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures” - IN-NOVA - dotyczy redukcji hałasu transmitowanego przez zamknięte struktury w pojazdach samochodowych, samolotach, urządzeniach przemysłowych i domowych, za pomocą sterowania mikrodrganiami ich obudów.

Działania zmierzające do redukcji hałasu są tym istotniejsze, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych.

W projekcie uczestniczą uczelnie i instytuty badawcze oraz przedsiębiorstwa z Europy, jak również naukowcy z Hong-Kongu, Singapuru czy Chile. Realizację wspierają ponadto instytucje i przedsiębiorstwa takie jak Noise Abatement Society, Stadler, Diehl Aviation, jak również Główny Urząd Miar.

W ramach projektu prowadzona będzie intensywna działalność badawcza, realizowanych będzie wiele doktoratów, w tym również wspólnych. Powstaną gotowe rozwiązania techniczne, opracowane zostaną normy oraz metody certyfikacji, zorganizowanych zostanie wiele szkoleń i działań popularyzujących naukę, powstanie co najmniej 30 publikacji w renomowanych czasopismach, szersze opracowania naukowe, materiały szkoleniowe, zgłoszenia patentowe, zorganizowane zostaną konferencje naukowe, powstaną spółki spin-off.

„Mamy wyjątkowy zaszczyt, ponieważ zostaliśmy liderem dużego konsorcjum naukowo-przemysłowego, złożonego z europejskich uczelni badawczych znajdujących się na pierwszych kilkudziesięciu miejscach głównych list rankingowych, ale także z olbrzymich przedsiębiorstw rozpoznawalnych na całym świecie. Pełnienie przez Politechnikę Śląską funkcji lidera w projekcie europejskim, zwłaszcza tak rozległym i z dużym budżetem, jest szczególnie cenione w ewaluacji działalności naukowej oraz należy do najważniejszych wskaźników w rozliczaniu udziału w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Pozwala nam także tworzyć własną prestiżową sieć badawczą” – wyjaśnił prof. Marek Pawełczyk, kierowniku projektu.

Gratulujemy!

Więcej

do góry