Nawigacja

Aktualności

22.03.2022Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

22 marca 2022 r. Prezes GUM prof. Jacek Semaniak wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

Do zadań Rady Koordynacyjnej należy w szczególności:

  1. zarządzanie, koordynacja i monitorowanie działań wynikających z Porozumienia,
  2. powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie celów strategicznych,
  3. przygotowywanie corocznych sprawozdań w zakresie wykonania postanowień Porozumienia.

Przypominamy, że przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali w dniu 14 października 2021 r. w Warszawie „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.

GUM jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia.

Porozumienie sektorowe stanowi wyraz woli administracji publicznej – rządowej i samorządowej, środowiska przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu w zakresie podjęcia współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wodór produkowany w technologiach niskoemisyjnych odegra istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej, obniżeniu emisyjności gospodarki i w zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Porozumienie stanie się kluczowym instrumentem wykonawczym Polskiej Strategii Wodorowej, do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. poprzez określenie długofalowych działań, mających na celu realizację zaproponowanych rozwiązań, instrumentów prawnych, finansowych i instytucjonalnych.

do góry