Nawigacja

Aktualności

10.02.2022Zespół doradczy ds. programu „Polska Metrologia”

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Do zadań zespołu będzie należała m.in. ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu.

Wiceminister Edukacji i Nauki, Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom zespołu do spraw programu „Polska Metrologia”.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Zespół będzie oceniał również raporty z wykorzystania przyznanych środków finansowych oraz opiniował wnioski o zmianę zawartych w jego ramach umów. 

Zespół w składzie:

Przewodniczący - dr Andrzej Kurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, nauki humanistyczne.

Pozostali członkowie:

  • prof. dr. hab. Ewa Joanna Bulska, Uniwersytet Warszawski, nauki chemiczne
  • dr hab. inż. Jerzy Jóźwik, Politechnika Lubelska, nauki techniczne
  • dr hab. inż., prof. PB Wojciech Walendziuk, Politechnika Białostocka, nauki techniczne
  • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika Poznańska, nauki techniczne
  • prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska, nauki techniczne
  • dr hab., prof. UP Wojciech Bąk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nauki techniczne
  • prof. dr hab Grzegorz Królczyk – Politechnika Opolska, nauki techniczne

Dzięki zespołowi możliwe będzie efektywne finansowanie wybranych projektów, służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych w Polsce.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiceminister-wlodzimierz-bernacki-wreczyl-powolania-czlonkom-zespolu-doradczego-ds-programu-polska-metrologia

do góry