Nawigacja

Aktualności

03.02.2022Rozpoczęcie współpracy GUM z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA)

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa, która ma na celu współpracę przy tworzeniu wspólnych instrumentów finansowania i innych mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizowanych - przez obie instytucje niezależnie - działań.

Dzięki współpracy pomiędzy instytucjami możliwe będzie efektywne wspieranie umiędzynarodowienia naszych projektów oraz wspólna promocja nauki, innowacji oraz polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego zorientowanych na kwestie związane z metrologią.

Umowa jest istotnym rozszerzeniem współpracy przy realizacji zadań nałożonych na GUM ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach i na NAWA ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Umowę podpisali Prezes GUM prof. dr hab. Jacek Semaniak i Dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.

do góry