Nawigacja

Aktualności

20.12.2021Prezes GUM przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

W poniedziałek, 20 grudnia b.r., Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak odebrał z rąk przedstawicieli Głównej Kwatery ZHP Betlejemskie Światło Pokoju.

W poniedziałek, 20 grudnia b.r., Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Jacek Semaniak tradycyjnie odebrał z rąk przedstawicieli Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego: harcmistrza Piotra Stanisławskiego, podharcmistrza Małgorzaty Gazdy i harcerki Kingi Szczecińskiej, Betlejemskie Światło Pokoju.

„Szukajcie przyjaciół” – te słowa, wypowiedziane w  1937 r. na zakończenie Jamboree w Vogelenzang w Holandii przez Naczelnego Skauta Świata generała Roberta Baden–Powell'a, przywołał podczas dzisiejszego spotkania prof. Jacek Semaniak, dziękując harcerzom za ich wizytę i dar Światła Betlejemskiego dla Głównego Urzędu Miar. Prezes GUM pokreślił, że światło pozostanie zapalone i wszyscy pracownicy administracji miar będą mogli zanieść je do swoich domów w intencji spokojnych i zdrowych świąt. - Zawołanie skierowane do harcerzy w Vogelenzang padło na dobry grunt i jesteśmy od lat świadkami jego pięknej realizacji przez młodzież z całego świata. Bo właśnie w ciągłym poszerzaniu kręgu przyjaciół tkwi największa siła i magia tej pięknej tradycji. Cieszy nas niezmiernie, że możemy brać w niej udział.

Światło symbolizuje uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Tradycyjnie zapalane jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, następnie transportowane do Wiednia, gdzie w trakcie ekumenicznej uroczystości płomień przekazywany jest przedstawicielom organizacji skautowych.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 30 lat. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Coroczna harcerska akcja przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia Betlejemskiego Światła Pokoju to symbol ciepła, miłości i nadziei.

Światło tradycyjnie dociera do wszystkich, którzy chcą je przyjąć. W tym roku dotarło już do Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Premiera, Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku akcji towarzyszyła pierwsza Rowerowa Sztafeta BŚP. Harcerki i harcerze pokonywali ponad 100 kilometrów dziennie, aby w zimowych warunkach rowerem dowieźć Światło do Warszawy!

do góry