Nawigacja

Aktualności

16.11.2021Umowa o współpracy GUM z PWSZ w Raciborzu

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Główny Urząd Miar może pochwalić się kolejną umową o współpracy. Do sfinalizowania porozumienia doszło 10 listopada 2021 r. w siedzibie uczelni.

Dzięki współpracy pomiędzy naszymi instytucjami rozszerzona zostanie możliwość praktyk i staży dla studentów o praktyki oraz wizyty studyjne w filiach GUM w Rybniku czy Bielsku-Białej, a dla najlepszych studentów również w siedzibie GUM w Warszawie. Będziemy też wspierać Uczelnię w tworzeniu profesjonalnego laboratorium metrologicznego.   

- Umowa Instytutu Techniki z Głównym Urzędem Miar jest istotnym rozszerzeniem współpracy z otoczeniem Uczelni sensu lato. Jestem przekonany, że współpraca uczelni z jednostkami o takim charakterze i skali, przyniesie korzyści dla studentów Automatyki i Robotyki oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji, realizujących przedmioty w zakresie metrologii – powiedział Rektor dr Paweł Strózik.

Nasz urząd reprezentowali Prezes GUM prof. dr hab. Jacek Semaniak, Wiceprezes GUM dr Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach Mariusz Czerwiński oraz Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Rybniku Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach Bożena Kanafek.

Z ramienia Uczelni reprezentantami byli: dr Paweł Strózik – Rektor, dr inż. Tomasz Czyszpak - Prorektor do spraw organizacji i dr inż. Małgorzata Kuchta – Dyrektor Instytutu Techniki.

do góry