Nawigacja

Aktualności

16.11.2021Drugie posiedzenie Komitetu WELMEC e.V. z udziałem przedstawiciela GUM

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach od 3 do 5 listopada 2021 r., z udziałem przedstawiciela GUM, odbyło się 2. posiedzenie Komitetu WELMEC e.V. (Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej).

Ze względu na wciąż trwającą pandemię COVID-19 posiedzenie odbyło się w formie zdalnej. Podczas spotkania omówiono szereg spraw dotyczących funkcjonowania WELMEC e.V., takich jak zatwierdzenie planów prac grup roboczych WELMEC, zajmujących się istotnymi dla społeczeństwa przyrządami pomiarowymi, takimi jak wodomierze, liczniki energii elektrycznej czy taksometry. Ponadto zatwierdzono sprawozdanie z prac organizacji w 2020 r., z wyszczególnieniem konkretnych działań będących w trakcie procedowania. W ramach ciągłości zarządzania WELMEC wybrano dwóch nowych członków Rady Wykonawczej WELMEC e.V., ciała sprawującego nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem WELMEC e.V. oraz zatwierdzono raport finansowy z działalności organizacji.

Następne spotkanie planowane jest w maju 2022 r. w Brunszwiku lub w formule online.

Informacje dotyczące działalności organizacji są dostępne pod adresem https://www.welmec.org/

do góry