Nawigacja

Aktualności

28.09.2021Współpraca naukowa pomiędzy GUM a Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Główny Urząd Miar oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk podejmą działania mające na celu wsparcie innowacji i postępu technologicznego w Polsce, w tym rozwoju badań naukowych w obszarze metrologii elektrycznej.

 
Współpraca naukowa pomiędzy GUM a IF PAN dotyczyć będzie m.in. kriogeniki, która jest podstawą odtworzenia efektów kwantowych.
 
GUM i IF PAN są dwoma z trzech ośrodków naukowych w Polsce, które posiadają kompetencje uzyskania temperatury na poziomie 0,2 K. Taka temperatura jest niezbędna do uzyskania kwantowego efektu Halla, na którym jest oparty państwowy wzorzec jednostki miary rezystancji, utrzymywany w GUM, będący najlepszą realizacją tej jednostki na świecie.
 
Porozumienie podpisali: Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Jacek Semaniak oraz Dyrektor Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, prof. Roman Puźniak.
do góry